За мен

За мен

ДИЛЯНА КОЛЕВА

 

Психолог

Хипнотерапевт

 гр. Варна
  
Образование:
 
ВСУ "Черноризец Храбър"
 
Образователна степен:
 
Бакалавър Психолог 
Магистър Психолог консултант
DPPT          Психотерапевт
БАХХ         Хипнотерапевт
                       Хипноза, Хипнотерапия
Член на Дружеството по позитивна психотерапия
Председател на Клуб Психология към Сдружение "Младежки глас" клон Варна 
 
Психологична практика
 
Психотерапия и хипнотерапия, хипноза в сферата на тревожните разстройства /тревожно разстройство с панически атаки, генерализирана тревожност, хипохондрии, /;  фобийни тревожни състояния /агорафобии, социална фобия/;  ОКР /обсесивно компулсивно разстройство/;  леки до умерени депресивни състояния;  фамилна терапия - индивидуално и партньорски двойки;  психологично консултиране;  детско-юношески кризи.
 
                                                                СЕРТИФИКАТИ & СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
 
Обучение по хипнотерапия - обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)
Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения, обсъждания.
Обучители - Калин Цанов, Димитрина Митрева, Елена Атанасова
 
Основен курс по хипноза - Прилагане на хипнозата като метод към психотерапевтичната работа.
Треньори: Калин Цанов, Орлин Баев, Димитрина Митрева, Юрий Синенко
 
 Обучение по Суицидология към Фондация Толерантност- работа с хора в криза и извършили опит за самоубийство.
 
 Сертифициран базисен психолог консултант. Завършено базисно ниво към  Школата по позитивната психотерапия за работа с метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия, техники за позитивно мислене и решаване на кризисни и конфликтни ситуации, за разгръщане на социални умения на личността и групата.
Треньор: Цв. Маринова
 
 Завършено обучение по  фамилна психотерапия,  майсторско ниво към  Школата по позитивна психотерапия.
Треньор: Цв. Маринова
 
Към Институт по Позитивна Психотерапия: "Игрова терапия при раздяла и развод на родителите" - обучителен тренинг.
Треньор: Милена Манова
 
Проект "Мога, Искам...Грижа се" -  психологична работа за социализация на деца със СОП
 
Сдружение "Грижа за теб" - психологична практика, индивидуално психологично консултиране
 
"Психодраматична техника в помощ на психодинамичния процес в позитивната психотерапия" -  тренинг - семинар и обучителна програма
Треньор: Константин Воденичаров
 
"Проективен тест ТАТ" - обучителен тренинг
Треньор: Пауло Джанини
 
"Паническите атаки - проблем или ресурс за развитие? Краткосрочна психотерапия на тревожно- депресивните и паническите разстройства" - тренинг - семинар и обучителна програма
Лектор: проф. Марин Роглев дмн
 
Посттравматичен стрес, стрес и дистрес, бърнаунт и последици; практическо приложение на проективни и релаксиращи техники; транзакционен анализ и сценарно поведение - Теоретико - практическо обучение към "Международната асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи"
 
 
Консултациите се провеждат лично в кабинет и онлайн през скайп, с предварително записване.
Телефон за връзка:  0878510963
е- mail: dilynakoleva@gmail.com
skype  : didi77vn
 
 
 
Адрес: Варна        ул. Цар Симеон 9 партер
 
 

Адрес: Пловдив   ул. Емил Де Лавеле 11 ет.3

 
 
 
 
 
 

 

 

Коментарите за този пост за забранени.