Психологичен тест за проверка нивото на бърнаут.

Психологичен тест за проверка нивото на бърнаут.

Инструкция за провеждане на теста: Предлагаме ви 22 твърдения за преживявания, свързани с работа. Молим ви, да прочетете внимателно всяко твърдение и да отбележите, колко често изпитвате подобни преживявания или мисли.
Скала:
НИКОГА = 0;
МНОГО РЯДКО = 1;
РЯДКО = 2;
ПОНЯКОГА = 3;
ЧЕСТО = 4;
МНОГО ЧЕСТО = 5;
ВСЕКИ ДЕН = 6;

 

Въпроси:
1. Чувствам се емоционално изтощен/а, опустошен/а от моята работа.
2. В края на работния ден се чувствам, като „изтискан лимон“.
3. В работните дни сутрин съм в лошо настроение и броя с нетърпение дните и часовете до почивните дни.
4. Доволен/а съм от резултатите от работата ми.
5. Изморяват ме хората, с които работя / подчинени, клиенти, пациенти/ и се стремя да сведа времето на общуване с тях до минимум.
6. Чувствам голям заряд от бодрост, емоционална и творческа енергия на работното място и след това.
7. Умия да намирам правилни решения в трудни или конфликтни ситуации на работа или извън нея.
8. Чувствам загуба на интерес и апатия по отношение на работата ми.
9. Умия да внеса искра/творчество в своята работа.
10. В последно време станах по- безчуствен/а в междуличностните отношения с хората /подчинени, клиенти, пациенти/
11. Хората, с които работя не са интересни за мен.
12. Работя с удоволствие, имам много цели и планове в работата и вярвам в осъществяването им.
13. Изпитвам все по – големи разочарования от моята работа.
14. Чувствам равнодушие и загуба на интерес към много неща, които са ме радвали по – рано.
15. Чувствам безразличие към тези, с които работя и предпочитам формалното общуване с тях, без излишни емоции и откритост.
16. Иска ми се да се уединя и да си отдъхна от всичко и всички.
17. Създавам атмосфера на доброжелателност, сътрудничество и ентусиазъм в работния екип.
18. С лекота общувам с непознати в работата, независимо от техния характер, маниери на общуване и амбиция.
19. Доволен съм от жизнените и професионалните ми успехи.
20. Чувствам се на предела на силите ми.
21. Вярвам, че мога да направя още много в живота.
22. Проявявам към другите хора повече внимание и грижа, от колкото получавам признателност и благодарности обратно.

 

Ключ към резултатите за ниво на бърнауд.
Резултат за отчитане нивото на емоционално изтощение:
Смятат се точките на въпросите: 1; 2; 3; 6; 8; 13; 14; 16; 20
Резултати при жените:
До 14 точки – Имате ниски стойности на емоционална умора, няма предпоставки за емоционално изтощение.
От 15 до 30 точки – Имате нормално изразена умора, но има предпоставки за емоционално изтощение. Преразгледайте работните си ангажименти и отделете време за релакс, почивка и приятни преживявания.
Над 30 точки – Имате високо ниво на професионална умора. Налице е започващо или преживявано емоционално изтощение. Необходима е бърза промяна на работната обстановка и график. Преразгледайте темпото на работа и по възможност нанесете корекции. Препоръчителна е консултация с психолог, психотерапевт работещ с тревожни разстройства / подходяща форма е „лайф коуч“ консултацията/

 

Резултати при мъжете:
До 11 точки – Имате ниски стойности на емоционална умора, няма предпоставки за емоционално изтощение.
От 12 до 29 точки – Имате нормално изразена умора, но има предпоставки за емоционално изтощение. Преразгледайте работните си ангажименти и отделете време за релакс, почивка и приятни преживявания.
Над 29 точки – Имате високо ниво на професионална умора. Налице е започващо или преживявано емоционално изтощение. Необходима е бърза промяна на работната обстановка и график. Преразгледайте темпото на работа и по възможност нанесете корекции. Препоръчителна е консултация с психолог, психотерапевт работещ с тревожни разстройства / подходяща форма е „лайф коуч“ консултацията/

 

Резултат за отчитане ниво на деперсонализация./нарушена връзката АЗ – действителност на физиологично ниво/
Сумират се точките от въпросите: 5; 10; 11; 15; 22;
Мъже
До 5 точки – няма отчетена деперсонализация
От 6 до 16 точки – нормално изразено състояние.
Над 16 точки – високо ниво, направете консултация с психолог.
Жени
До 4 точки – няма отчетена деперсонализация
От 5 до 15 точки – нормално изразено състояние
Над 15 точки – високо ниво, направете консултация с психолог.

 
Резултат за отчитане на намалянето на професионалните постижения.
Сумират се точките от въпросите: 4; 7; 9; 12; 17; 18; 19; 21;
! Тук скалата е обърната – високите стойности са благоприятния резултат.
Резултати за мъже:
До 25 точки – ниски стойности, имате натрупана емоционална и психична умора, която влияе неблагоприятно на рабатата ви. Професионалните ви постижения намаляват и това може да доведе до проблеми на работното място и реализация. Обърнете внимание на редуването работа – почивка. Консултирайте се с психолог.
От 26 до 38 точки – нормални стойности. Професионалните ви постижения не са във възход, но и не са занижени. За момента работата ви удовлетворява и процесът: Даване – получаване не е нарушен.
Над 38 точки – високи стойности . Вашите професионални постижения са във възход. Успех!
Резултати за жени:
До 25 точки – ниски стойности, имате натрупана емоционална и психична умора, която влияе неблагоприятно на рабатата ви. Професионалните ви постижения намаляват и това може да доведе до проблеми на работното място и реализация. Обърнете внимание на редуването работа – почивка. Консултирайте се с психолог.
От 26 до 39 точки – нормални стойности. Професионалните ви постижения не са във възход, но и не са занижени. За момента работата ви удовлетворява и процесът: Даване – получаване не е нарушен.
Над 39 точки – високи стойности . Вашите професионални постижения са във възход. Успех!

1 Комантар

 • gergana grozeva

  no

 • Напишете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Гризане на нокти – психосоматика

  Гризането на ноктите, често го третират като двигателно смущение и …

  КАК СЕ СЛУША ЖЕНА?

  КАК СЕ СЛУША ЖЕНА??? Ако жената е натоварена от дневните задължения, …