Стрес, тревожност и депресия

Причини за възникване и начини за справяне.

 

Ако дадеш на някого риба,
ще го нахраниш веднъж.
Научиш ли го да я лови,
ще може да се изхранва
цял живот!

b7df38dd3aurn-jpg-246-211-cc-dri-lakoqtopaea18oj09f9Психологичното консултиране и психотерапията е работа със съзнателните и несъзнателни процеси на мисли и възприятия, с цел подобряване на преживяванията, светоусещането и качеството на живот. Целта на терапията и консултирането не е еднократно "зареждане с оптимизъм" или бързо, но временно решение, то е процес, в който психологът и клиентът заедно достигат до силните позитивни страни на личността. С тяхна помощ се прави трансформация на негативните линии, развиват се нови умения, спомагащи за по - качествен и положително зареден живот. С помощта на терапевтичните и консултативни сесии, клиентът усилва своята самоувереност, преработва страховете и става по - устойчив на ежедневния стрес и изненадите, с които го посреща всеки нов ден. Психотерапията е съвместен процес на работа с чувствата, емоциите, мислите в следствие на което клиентът продължава като по-силен, по-можещ, по-уверен и по-устойчив на житейските проблеми човек.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ