Категория: <span>фобии</span>

Дереализация и деперсонализация – симптоми на тревожността.

Често хората се сблъскват с усещания, които са странни за тях и не могат да получат обяснение за това какво се случва. Това води до създаване на силен стрес, произвеждащ чувството страх и една свръхфиксация в усещанията, която вместо да им даде отговори, по скоро усилва и автоматизира усещането. Едни от тези усещания са известни като дереализация и деперсонализация.

Независимо, че те се разглеждат като синдром известен като нозологична единица в МКБ10 /международната класификация на болестите/ , в болшинството от случаите дереализацията и деперсонализацията се явяват като самостоятелно състояние. Въпреки поставянето им като диагноза. Единно мнение, че може да бъде самостоятелно заболяване не е приета.

Най- често дереализацията и деперсонализацията се намират в структурата на различни психологични състояния, като например тревожните разстройства. Този тип разстройства се появяват при нарушение на адаптацията на личността при различен тип психологични травми – преживяване на силни стресови ситуации, промяна в житейския статус, сблъскване с промени, които изискват нова житейска стратегия и др. Понякога се появяват и при психични заболявания, но там те не са водещи като усещане и преживяване, затова няма да се фиксираме на тях.

Всъщност, дереализацията и деперсонализацията се явяват не синдром, а симптом, независимо, че се нарича синдром.

Деперсонализацията е усещане на отчуждаване на собствения Аз от текущата обстановка. Както е описано в учебниците, сякаш човек наблюдава текущата ситуация от страни т.е. все едно неговото собствено Аз се отделя от неговия организъм. Все едно се наблюдава отстрани.

Дереализацията е усещане за изкуственост на обкръжаващата ни среда. Отдалечаване от реалната действителност.

И двете състояния могат да имат различна степен на проявление. Например напълно здрав човек също може да изпитва състояния на деперсонализация и дереализация. Могат да се появят при ситуации, в които дадена дейност протича твърде бавно и монотонно, като слушане на дълга лекция, чакане, работа по документи и др.

Напълно възможно е да възникнат състояния при които човек изпълнява действия, при които да възникне усещане за подобни състояния.

Състоянията дереализация и деперсонализация наблюдаваме и при психоемоционални състояния с нарушение на адаптацията. Именно състоянието на изтощаване на психическите компоненти и изтощаване в психоемоционалната сфера плюс зачестило безсъние. Симптомите дереализация и деперсонализация са много неприятни като преживяване и често създават у страдащия вярването, че полудява или че нещо извънредно се случва с него. Колкото повече мисълта пада върху усещането и анализа за него, толкова повече то се усилва, заради създаващия стрес и покачване на нивото на тревожност. Чисто технически първият етап на справяне е да се промени фокуса и да се позволи на усещането да отшуми. За по – трайни резултати е необходимо да се работи психотерапевтично върху причините довели до възникването на тревожността, която в дадения случай се проявява през тези симптоми.

Най- често справянето е свързано с възвръщането на интелектуалната, емоционалната, волевата и мотивационна сфера на личността в тяхното нормално русло. През осъзнаването на собствената значимост, значимостта за другите, развиване на психологичния ресурс за достигане на перспективни житейски цели.

Автор: Диляна Колева

 

 

Бързо лечение на фобии

Образът на страха, може да бъде разбит, ако го лишите от неговите логични връзки.

Например, ние лесно можем да се сетим за позната мелодия, дори, ако този който я изпълнява пее фалшиво, променя тоналността или бърка думите. Ако същата мелодия, бъде превъртяна от зад напред, дори в оригинал, единици ще са тези, които ще могат да я познаят, образът е разбит, нарушени са основни връзки.
Как може да бъде използвано това в справянето с фобиите и страховете!?
Ако се окаже, че страхът е породен от връзката с образ или картина от детството, например лошият баща, който бие, вика и буйства – може да бъде разбит, като просто се разгледа детайлно.
“Какви бяха очите на баща ти, червени?”
“Ноздрите му раздуваха ли се?4
“Като крещеше излизаха ли пръски от устата?”
“Махаше ли с ръце? Как? Покажи как?”
Тези описания, разбиват връзката на образа с преживяването. Разделя го на парчета, които в последствие могат да се наредят по различни начини. Изненадващо интензитетът на страха пада в очите на страхуващия се. Страшният образ се руши, разпада се на парчета и… чудо, страхуващия започва да се смее.  Изненадан е . защо изобщо се е страхувал толкова!? И на следващата среща споделя, че вече не страхува да плаче.
МЕТОДИКА
1. Спомнете си, кога за последен път се изплашихте или коя ситуация предизвика у вас страх, фобия.
2. Затворете очи и си представете, че седите в средата на киносалон, и на екрана виждате черно – бели изображения на своите страшни образи или ситуация. Мислено отидете в кабината на кинооператора, откъдето можете да видите себе си, седящ в център на салона и гледащ черно – белите изображения на екрана. Опитайте се чрез фантазията си, да бъдете на тези три места едноврменно.
3. Подгответе си за гледане на черно-бял “филм” Сега вие сте в кабината на кинооператора и слушате разказа от ччерно – белия екран, който е за самия вас и описва първия или най – неприятния случай, когато вие сте изпитали този страх или фобия. Изгледайте и изслушайте този филм целия. От ситуацията, която е предшествала момента на страха или фобията до момента, в който всичко е свършило и вие сте били отново добре.  Слушайте и гледайте като страничен наблюдател, като се опитвате да се свържете с психологическата травма, все едно сте някой друг. когато стигнете до момента, в който всичко свършва и отново сте добре, спрете филма, но си отворете очите.
4. Започнете да гледате филма отзад – напред. Сега влезте в последния кадър, на който сте спрели и много бързо изгледайте филма в обратна посока, цветно, в рамките на 2 секунди до началото на неприятните събития.
Направете описаното в точка 3 и 4 няколко пъти.
5. Проверката и настройката към бъдещето. Опитайте, отново да предизвикате състоянието на фобия и страх, като си зададете въпроса, какво би се случило, ако сте в тази ситуация сега. Ако все още има проблемна реакция, повторете процедурата, всеки път все по – бързо, докато не остане никаква фобийна реакция.
Страхът се генерира от страшния образ, който е останал в съзнанието, но подсъзнанието не различава фантазната от реалната картина. Когато във въображението си вие се справите с проблемната ситуация многократно, то в реалната ситуация ще ви е много лесно да преминете през фобията или страха, тъй като на подсъзнателно ниво вече ще е закодиран моделът за справяне. Методът на самовнушението е много силен.  Каквото и да стане, винаги можете да го прилагат и ще имате успех. Можете да използвате други методи за самовнушение, но са по-малко ефективни срещу страха. най – добрият това е визуализацията.
Ще забележите, че дори и след една петминутна визуализация, вие ще можете много по-лесно да се справят със страха.

Гризане на нокти – психосоматика

Гризането на ноктите, често го третират като двигателно смущение и …

КАК СЕ СЛУША ЖЕНА?

КАК СЕ СЛУША ЖЕНА??? Ако жената е натоварена от дневните задължения, …