Тренинги

НА ТАЗИ СТРАНИЦА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ И ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ТЕКУЩИТЕ И БЪДЕЩИТЕ ТЕРАПЕВТИЧНИ ТРЕНИНГИ

Социално-психологичен тренинг

Ако трябва накратко да се опише, какво представлява социално - психологическия тренинг, то определението би изглеждало по следния начин:

Социално - психологическия тренинг е съвкупност от методи на групова психологическа работа, която цели да мобилизира личностния потенциал, процесите на самопознание и самоусъвършенстване и по този начин да доведе до личностен ръст в някаква насока за всеки от участниците в тренинговата група.