За мен

Психолог

Хипнотерапевт

 гр. Варна
Образование:
ВСУ “Черноризец Храбър”
Образователна степен:
Бакалавър Психолог 
Магистър Психолог консултант
DPPT          Психотерапевт
БАХХ         Хипнотерапевт
                       Хипноза, Хипнотерапия
Член на Дружеството по позитивна психотерапия
Председател на Клуб Психология към Сдружение “Младежки глас” клон Варна 
Психологична практика
Психотерапия и хипнотерапия, хипноза в сферата на тревожните разстройства /тревожно разстройство с панически атаки, генерализирана тревожност, хипохондрии, /;  фобийни тревожни състояния /агорафобии, социална фобия/;  ОКР /обсесивно компулсивно разстройство/;  леки до умерени депресивни състояния;  фамилна терапия – индивидуално и партньорски двойки;  психологично консултиране;  детско-юношески кризи.
                                                                СЕРТИФИКАТИ & СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Обучение по хипнотерапия – обучението е акредитирано от Европейското Дружество по Хипноза (ESH)
Методи на обучение: лекции, демонстрации, практически упражнения, обсъждания.
Обучители – Калин Цанов, Димитрина Митрева, Елена Атанасова
Основен курс по хипноза – Прилагане на хипнозата като метод към психотерапевтичната работа.
Треньори: Калин Цанов, Орлин Баев, Димитрина Митрева, Юрий Синенко
 Обучение по Суицидология към Фондация Толерантност– работа с хора в криза и извършили опит за самоубийство.
 Сертифициран базисен психолог консултант. Завършено базисно ниво към  Школата по позитивната психотерапияза работа с метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия, техники за позитивно мислене и решаване на кризисни и конфликтни ситуации, за разгръщане на социални умения на личността и групата.
Треньор: Цв. Маринова
 Завършено обучение по  фамилна психотерапия,  майсторско ниво към  Школата по позитивна психотерапия.
Треньор: Цв. Маринова
Към Институт по Позитивна Психотерапия: “Игрова терапия при раздяла и развод на родителите” – обучителен тренинг.
Треньор: Милена Манова
Проект “Мога, Искам…Грижа се” –  психологична работа за социализация на деца със СОП
Сдружение “Грижа за теб” – психологична практика, индивидуално психологично консултиране
“Психодраматична техника в помощ на психодинамичния процес в позитивната психотерапия” –  тренинг – семинар и обучителна програма
Треньор: Константин Воденичаров
“Проективен тест ТАТ” – обучителен тренинг
Треньор: Пауло Джанини
“Паническите атаки – проблем или ресурс за развитие? Краткосрочна психотерапия на тревожно- депресивните и паническите разстройства” – тренинг – семинар и обучителна програма
Лектор: проф. Марин Роглев дмн
Посттравматичен стрес, стрес и дистрес, бърнаунт и последици; практическо приложение на проективни и релаксиращи техники; транзакционен анализ и сценарно поведение – Теоретико – практическо обучение към “Международната асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи”
 
Консултациите се провеждат лично в кабинет и онлайн през скайп, с предварително записване.
Телефон за връзка:  0878510963
е- mail: dilynakoleva@gmail.com
skype  : didi77vn
Адрес: Варна, ул. Цар Симеон 9 партер

Адрес: Пловдив   Търговски център Гранд

Гризане на нокти – психосоматика

Гризането на ноктите, често го третират като двигателно смущение и …

КАК СЕ СЛУША ЖЕНА?

КАК СЕ СЛУША ЖЕНА??? Ако жената е натоварена от дневните задължения, …